Bra att veta

Bra att veta

Har du frågetecken som behöver rätas ut angående Luxemburg ska du läsa vidare här. Vi sammanställer den viktigaste fakta om en av jordens minsta stater (med en yta som är ungefär lika stor som Blekinge). Dess läge är dock mycket fördelaktigt med gräns till Belgien, Tyskland och Frankrike – tre länder vars ansvar och arbete inom EU är mycket viktig. Därför har Luxemburg själv fått en del av den politiska kakan.

Klimat och temperaturer

Klimatet i Luxemburg är i allmänhet milt med ganska mycket nederbörd under året. Under vintermånaderna kan det falla en del snö. Landskapet är kuperat vilket medför vissa temperaturskillnader. Medeltemperaturen i Luxemburg är ca 3 grader under januari månad som anses vara den kyligaste, medan sommartemperaturerna ofta stiger till 23 grader och bäddar för dopp i de många floderna och små insjöarna.

Landskap

Mosel och Our är två berömda floder vid vilka man  odlar en del vin, så även i Luxemburg. Luxemburg består annars av två regioner.

  • Oesling (bergigt område med en del av massivet Ardennerna)
  • Gutland (plattare landskap)

Språk

Luxemburg är en trespråkigt stat där det pratas franska, tyska och luxemburgska. För dig som inte är så välbekant med luxemburgska så ska du veta att språket är väldigt likt tyska, dock med relativt många franska inslag och lånord. Många jämför det med dialekten som talas vid fransk-tyska gränsen.

Religion

De flesta invånare i Luxemburg hör till romersk-katolska kyrkan men det finns även en del som protestanter.

Huvudstad

Huvudstaden i Luxemburg heter samma som själva staten.

Valuta

Luxemburg är medlem i EU och använder även Euro som sin valuta sedan 2002.

Industrilandet Luxemburg

Den främsta näringen i Luxemburg är ekonomi tillsammans med politik och militär. Det är också ett viktigt säte inom den Europeiska Unionen med flera organ som spelar en central roll. Denna lilla stat har den näst högsta BNP i världen, där bara Quatar ligger före. Arbetslösheten är extremt låg.

Tidsskillnad

Sverige och Luxemburg har ingen tidsskillnad.

Eluttag

Luxemburg använder samma spänning och stickkontakter som i Sverige så du behöver inte köpa en adapter om du reser dit.

Åldersgränser

Precis som de flesta andra länder i Europa måste du vara 18 år för att köpa och dricka alkohol. För att hyra bil behöver du visa id-kort och bevis på att du fyllt 21 år.

Larmnummer

Europa har sedan en tid tillbaka infört det gemensamma larmnumret 112 som gäller för samtliga EU-länder.

Som en parentes kan det nämnas att Luxemburg har landsnumret +352.

Sjukvård

Sjukvården i Luxemburg håller hög nivå och har mycket stark medicinsk kompetens från både den egna staten samt från tyska och franska läkare. Trots att staten är mycket liten så finns det oerhört gott om sjukinrättningar och mindre institutioner som erbjuder tandläkare, doktorer och sjuksköterskor med mera. Bär alltid med dig det europeiska försäkringskortet så kommer du in akut om du skulle behöva uppsöka vård.

Vaccinationer

Det räcker om du har dina vanliga vaccinationer såsom stelkrampsspruta, polio och difteri, men i övrigt krävs inga obligatoriska vaccinationer vid inresa till Luxemburg.

Ambassader

Sverige har ett konsulat i staden Luxemburg. En ambassad finns dock inte men alla ärenden går att genomföra där.

Adress:

Sveriges generalkonsulat
11, Avenue de la Porte Neuve
L-2227 Luxemburg
Luxemburg

Telefon: +352 26 6461

Luxemburg har sitt konsulat i Stockholm. Landet har ingen ambassad här i Sverige.

Adress:

Luxembourg Honorary Consulate
Strandvägen 5 A – Box 7582
103 93 Stockholm

Telefon: 08-679 60 19